Ditzionariu Sardu Unificadu

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
Termine Definizione
abatino, -ónzolo

sm. vt. dimin. abatinu, padrigheddu, padrighéddulu, padrittu, preidereddu L, abateddu, paricheddu, pradeddu, pradicheddu N, abatinu, preideddu C, abatinu S, abbatinu G

Tutto A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Antoninu Rubattu (Tonino Mario Rubattu) Copywrite 2013

WebMaster Franco Piga (Romana 'SS') - Sito online dal 1 settembre 2013